Napoleontische oorlog

Het 5de bataljon nationale militie toen:

Na de val van Napoleon en zijn verbanning naar Elba werd er in Nederland met man en macht gewerkt aan een nieuw leger om in deze moeilijke tijden het land te kunnen verdedigen en geloofwaardigheid te geven aan het nieuwe koninkrijk.

Er werd eerst geprobeerd om een zuiver beroepsleger op te zetten. Maar al gauw bleek dat de animo niet erg groot was. Men had het wel een beetje gehad met het leger aangezien er eerder al heel veel Nederlanders in het leger van Napoleon gediend hadden. Om toch genoeg manschappen op de been te krijgen werden er militie(dienstplichtige) eenheden geformeerd.
Strijdbare mannen tussen de 17 en 45 jaar oud konden zich vrijwillig melden om zich bij een van de nieuwe militie bataljons aan te sluiten. En wanneer dit niet toereikend was, werd dit aangevuld door middel van lotingen waarin werd bepaald wie “moest opkomen voor zijn nummer” Populair was het oproepen van dienstplichtigen niet. Het deed namelijk weer denken aan die gehate Franse dienstplicht van korte tijd geleden. Maar het ging wel gebeuren.

Een uitzondering op dit alles was het 5de bataljon nationale militie. Dit bataljon had weinig moeite om de gelederen gevuld te krijgen.

Na een periode van moeizame organisatie en de militiebataljons proberen te voorzien van een goede commandostructuur begon op 20 maart 1815 het spek te stinken toen bekend werd dat Napoleon niet langer gevangen zat op Elba.

Tijdens de slag bij Quatre- bras en vervolgens Waterloo bleek het 5de bataljon hoog gemotiveerd en erg strijdvaardig te zijn. Na grote verliezen te hebben geleden bij deze 2 veldslagen en de Franse onderdrukker het hoofd geboden te hebben, waarbij een grote bijdrage geleverd werd aan de algehele overwinning. Werd het 5de bataljon nationale militie een van de hoogst gedecoreerde eenheden van deze slagen. Reden te meer om deze eenheid met alle trots opnieuw leven in te blazen.

Het 5de bataljon Nationale militie nu:

De militie binnen MARS heeft een keur aan reenactment evenementen om deel aan te nemen. Er word een onderscheid gemaakt in welke evenementen de moeite waar zijn om naar toe te gaan. Er worden hoge eisen gesteld aan de uitbeelding en dat moet ook. Er waren immers standaard uniform en uitrusting in de Napoleontische periode(zo noemen we de tijd waarin de oorlogen tussen Napoleon en zijn vijanden werden uitgevochten: 1795-1815) en dat moet als zodanig wel kloppen.
Exercitie is een belangrijk onderdeel van de Napoleontische periode. En het oefenen hiervan is een belangrijk onderdeel van bijeenkomsten en evenementen. Je moet hierbij denken aan dicht aaneengesloten linies miliciens die als 1 geheel bewegen en vuur af geven. Dit combineren we ook met andere verenigingen waarbij we een groot geheel vormen.

De uitrusting:

De uitrusting en uniformen uit de Napoleontische periode zijn erg bijzonder. Vaak word gezegd dat het het hoogtepunt van militaire uniformering is geweest. Elke eenheid had zijn eigen kleuren en bijzondere uiterlijke kenmerken.
Zo had de militie een Engels model shako(militaire hoge hoed met klep), blauwe jassen met oranje kraag en manchetten, in de zomer een witte broek en witte kruisbanden voor patroontas en bajonet, een Engelse brown-bess musket als wapen en een rugzak van kalfsleer vol met reserve kleding, munitie etc.
Een milicien kan je dan ook van kilometers afstand zien aankomen. Dit moest ook wel als een commandant zijn eigen soldaten moest kunnen herkennen in het heetst van de strijd.

Voor de beeldvorming:

Je hoort wel eens dat men van te voren een plek af sprak om te vechten en dat men op elkaar wachtte met schieten, dat men op 1 linie op elkaar af liep en op een bijna suïcidale manier zichzelf door de vijand aan stukken liet schieten. Hollywood doet er veel aan om dit beeld te bevestigen. Echter, niets is minder waar.
Een Napoleontische veldslag is een zeer complex geheel met vele pelotons, compagnieën, bataljons, etc die elk proberen elkaar te steunen, terrein te winnen en de vijand voor te zijn.

Ben je geïnteresseerd geraakt om eens mee te kijken met het 5de Bataljon Nationale militie?
Schroom dan niet om contact te zoeken en een keer mee te gaan om te voelen om hoe het is om deel uit te maken van het befaamde 5de bataljon!

Lees meer op de website van de Napoleontische associatie der Nederlanden.