Nederlands-Indië: Het Vergeten Leger

Nederlands-Indië 1945-1950
De werkgroep ‘Het Vergeten Leger’ Nederlands-Indië 1945-1950 is opgericht in 2011 om aandacht te geven aan dit grotendeels onbekende stuk Nederlandse geschiedenis, namelijk het roerige sluitstuk van 350 jaar koloniale overheersing van Nederlands-Indië, het huidige Indonesië door Nederland.

De hoogtepunten van deze periode waren twee ‘Politionele Acties’, zoals de militaire offensieven tegen de Republikeinse tegenstanders werden genoemd. De eerste actie was van 21 juli tot 5 augustus 1947 (Operatie Product); de tweede actie was van 19 december 1948 tot 5 januari 1949 (Operatie Kraai). Hoewel de acties in militair opzicht een succes waren moest Nederland onder internationale druk toch op 27 december 1949 de souvereiniteit overdragen en was de Republiek Indonesië een feit.

De hoofduitbeelding van de werkgroep is de Derde Infanterie Brigadegroep (3-IBG) van de C-Divisie ‘7 December’ tijdens de eerste Politionele Actie. De naam van deze divisie is gegeven door de rede die Koningin Wilhelmina op 7 december 1942 heeft gehouden, waarin de grondslagen zijn neergelegd voor een nieuwe verhouding tussen de delen van het Rijk onderling en binnen die delen zelf. Deze grondslagen zijn herstel van recht en veiligheid, en vernieuwing in vrij overleg.

Momenteel ligt de nadruk op een specifiek deel van 3-IBG, namelijk het 3e bataljon Stoottroepen. De werkgroep is echter in staat vrijwel elke militaire eenheid van de Nederlandse- en Nederlands-Indische krijgsmacht uit te beelden als secundaire uitbeelding. Behalve deelname aan diverse re-enactment evenementen is de werkgroep ook actief landelijke en regionale Veteranendagen, reünies en herdenkingen.

Website – Het Vergeten Leger