Lid worden

Is je interesse gewekt en kan je niet wachten om lid te worden van MARS?
Dan kan je contact met ons opnemen. Dat is mogelijk via het onderstaande algemene adres of via een van de adressen die vermeld staan bij de verschillende werkgroepen.

Lidmaatschap brengt wel een aantal zaken met zich mee. Er word bijvoorbeeld verwacht dat je in de meeste gevallen je basis uitrusting binnen een jaar compleet hebt. Wat dit inhoud verschilt per werkgroep.
MARS neemt reenactment serieus. En dat willen we graag laten blijken uit onze uitbeelding. Daarbij beelden we geen paradepaardjes of elitetroepen uit of elke denkbare uitzondering op de regel.
Sta er dus ook bij stil of de  uitbeelding die je wil doen binnen MARS, geschikt voor je is. MARS handhaaft bijvoorbeeld authentieke rolverdeling voor wat betreft gender. Dus: geen mannen in vrouwenrollen en andersom.
Als je lid wordt, kun je in elk geval rekenen op maximale begeleiding in het samenstellen en vergaren van je uitrusting. Je zal eerst een keer mee gaan naar een evenement voor proef waarbij er gezorgd wordt voor leen kleding en uitrusting. In het opvolgende jaar zal gekeken worden of het “ klikt” tussen jou en MARS.
Lid zijn kost €30,- per kalenderjaar, voor familieleden kost het €15,-

Ben je al reenactor en wil je lid worden van MARS?  Dat kan! Maar let er op dat er geen garantie is dat je eerder verworven uitrustingstukken zonder meer kan gebruiken. Ook kan je eventuele rangen of status die je hebt verworven bij een andere vereniging waarschijnlijk niet behouden.

Vereniging MARS houdt zich in geen enkel geval bezig met politiek. En de verschillende werkgroepen zijn opgericht om de geschiedenis nieuw leven in te blazen. Niet om een bepaald gedachtegoed uit te dragen. Extremisme in welke vorm dan ook word in geen geval getolereerd.

Contact gegevens

Voor contact met de Vereniging Voorwaarts Mars kunt u een email sturen:

E: voorwaartsmars@googlegroups.com