Werkgroep WO-1: 296ème Regiment de Ligne

‘Argonne 1917-1918’

Sinds enkele jaren is er bij een aantal leden van Mars een sterke interesse in de periode Eerste Wereldoorlog en uiteraard zijn daarbij, re-enactors als we zijn, de mogelijkheden bekeken om dit op een passende manier uit te kunnen beelden.

Aangezien deze periode, ondanks dat de bloedige strijd aan Nederland voorbij is gegaan, toch ook hier steeds meer aandacht krijgt en de 100 jarige herdenkingen voor de deur staan werd het de hoogste tijd om spijkers met koppen te gaan slaan.

Voortbordurend op de interesse in Franse militaire geschiedenis was de keuze voor ‘Frans’ dan ook al snel gemaakt. Na de aanschaf van de eerste uniformstukken, een bezoek aan het re-enactment in Zonnebeke en het verzamelen van originele items, boeken, tijdschriften en andere prullaria werd het echter stil…
Er waren wel al contacten met andere WO-1 re-enactors binnen de MARS-gelederen en daarbuiten en het idee om samen wat te gaan doen bleef trekken. Uiteindelijk zijn een aantal geïnteresseerden eind juni 2011 nog een weekeinde naar Noord-Frankrijk geweest en zijn de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.

Binnen de groep vindt je dan ook het resultaat van vele uren lezen, typen, plaatjes zoeken en gelukkig ook veel ouwehoeren, rond slenteren door de Franse modder en goedkope wijn drinken met vrienden!
We hopen dat we jou als aspirant Poilu, of je nu een ervaren re-enactor bent of helemaal nieuw in deze hobby, voldoende kunnen interesseren om samen met ons in de modder te kruipen en de Boche uit ons mooie Frankrijk te kunnen ‘bonjouren’!

De Franse groep beeldt een afdeling ‘Poilu’s’ uit van een ‘Metropolitain’ regiment; dus een regiment van het vasteland van Frankrijk; geen Zouaven, Vreemdelingenlegioen, Chasseurs of andere exoten. Hiervoor is bewust gekozen om juist de gewone soldaat van het Franse leger uit de Grande Guerre de eer te bewijzen die hem toekomt. Zonder daarbij overigens de reputatie of offers van de andere, hiervoor genoemde, eenheden in de schaduw te willen stellen. De eenheid gaat dan ook in het standaard ‘Bleu Horizon’ (BH) dat vanaf 1915 de standaard was gekleed en is bewapend en uitgerust met de normaal gangbare uitrusting en bewapening zoals die in een infanterieregiment gevonden kon worden in de periode 1917-1918.

Om tot een definitieve keuze van een eenheid te komen zijn een aantal interessante ‘sporen’ gevolgd maar aangezien de informatie over de verschillende regimenten veelal beperkt te vinden is in de toegankelijke media heeft de groep besloten om de keuze van een specifieke eenheid dit maal over een andere boeg te gooien ook al heeft dit een aantal consequenties.

Een boek dat zeer tot de verbeelding spreekt is het in het Nederlands vertaalde: ‘De Oorlogsdagboeken van Louis Barthas (tonnenmaker), 1914-1918’. Het vertelt over de belevenissen van een eenvoudig soldaat/caporal die gedurende vrijwel de gehele oorlog aan het front in Noord-Frankrijk heeft gediend.
Aangezien twee van de drie infanterieregimenten waarbij hij diende gedurende de oorlog werden opgeheven hebben we dus te maken met drie verschillende eenheden. Respectievelijk zijn dit het 280e Regiment Infanterie de Ligne (RIL) (aug. 1914 – 23 dec.1915), het 296e RIL (24 dec. 1915 – 19 nov. 1917) en het 248e RIL (25 dec. 1917 – feb. 1919).
Voor de uitbeelding binnen de gekozen periode en streek zal het 296e RIL de standaard zijn al zal voor de evenementen die zich duidelijk in 1918 afspelen ‘omgekat’ moeten worden naar het 248e RIL. Twee verschillende sets kraagpatjes voor de kapotjassen (en eventueel ook de vareuse) zullen dan ook door ieder lid aangeschaft moeten worden.

En avant!

Rob Berends
Caporal 296e RIL